De vereniging

Geschiedenis

Op 24 augustus 1896 werd er door de heren A. Droog, T. de Vrij, J. van Alphen en A.van Alphen de fanfare “Vriendentrouw”opgericht. Muziek werd er gemaakt onder leiding van A. van Alphen.

Er werd geoefend in de koeienstal van Jaap Zeelenberg. De contributie bedroeg 25 cent per week. Door de verkoop van Kwattasoldaatjes (repen chocolade) kwam er wat geld in kas en in 1924 konden er petten worden aangeschaft. In 1925 waren er 27 leden en 83 donateurs.

De toenmalige dirigent, de heer van Vleuten woonde in Hillegersberg en werd wekelijks door Ant Droog met de koets opgehaald.

Na een reeks tegenslagen en de oorlog, startte de vereniging weer op 24 augustus 1945. De contributie werd verhoogd naar 35 cent per week.

In 1949 werd Arie Huurman lid van de vereniging en is nu rustend erelid. Tot voor enkele jaren nog steeds spelend op zijn Besbas.

In 1950 werd de naam veranderd van “Vriendentrouw” naar “Crescendo” wat betekend : In opgaande lijn.

Leden die een trom bespeelden, repeteerden in de bakkerij van Roodenburg. Uniformen waren toen niet voor handen en men speelden in een zwarte broek en een wit overhemd, om toch een vorm van eenheid te creëren.

Toen volgde de jaren ’50. Er werd  een toneelafdeling toegevoegd. Deze tak deed hun optredens vaak na het concert, waardoor zo’n avond pas in de late uurtjes was afgelopen. Helaas is de toneelvereniging in 2018 opgeheven, omdat te weinig mensen meer op het toneel hun acteertalenten wilden tonen.

Vervolgens kwam er in 1961 een echte Drumband bij Crescendo onder leiding van Piet Vos.

In 1963 kwamen de eerste uniformen. Deze kosten totaal 8000 gulden, burgemeester Bakker overhandigde toen de uniformen.

Ook de majorettes deden hun intreden bij Crescendo. In 1973 stond deze groep onder leiding van Marijke van der Meer. In 1991 werd de groep opgeheven, omdat het leden aantal was teruggelopen.

In hetzelfde jaar neemt de vereniging deel aan een uitwisseling met onze Jumelage (partnergemeente) gemeente Gotzenhain in Duitsland, in het bijzonder Spielmannszug.

REPETITIETIJDEN.

Slagwerkgroep MiRitmo: Dinsdag 20:00 – 22:00 uur

Harmonie orkest: Woensdag 19:15 – 21:45 uur                                                                                                              

ADRESGEGEVENS.

Muziekvereniging Crescendo
Locatie: ‘t Web
Nachtegaallaan 4
2665 EH Bleiswijk