De Vereniging

Privacyverklaring AVG

Koninklijk Erkende Muziekvereniging Crescendo gevestigd te Bleiswijk, verwerkt persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer) van haar leden en donateurs (de betrokkenen) met het doel hen te informeren over de repetities, uitvoeringen, repertoire en voor wat de leden betreft het rekeningnummer ten behoeve van de betaling van de contributie.

De gegevens worden door de betrokkenen verstrekt en worden door het bestuur van de vereniging uitsluitend voor bovengenoemd doel gebruikt. Zodra een lid of donateur heeft opgezegd, worden de betreffende persoonsgegevens vernietigd.

De persoonsgegevens worden bijgehouden in een Excel bestand in beheer bij de secretaris. De secretaris heeft het bestand op een PC of laptop, die beschermd is met een wachtwoord en een firewall. De penningmeester gebruikt het bestand alleen ten behoeve van de contributiebetaling. Ook hiervoor gelden genoemde beveiligingen.

De persoonsgegevens, met uitzondering van de rekeningnummers zijn beschikbaar voor de leden van de vereniging via de website, echter achter een persoonlijk wachtwoord. Op de website worden geen persoonsgegevens verzameld; de website maakt geen gebruik van cookies.

De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden nimmer aan derden verstrekt.

De betrokkenen kunnen te allen tijde bij de secretaris om inzage in de gegevens verzoeken en zo nodig wijzigingen daarin laten aanbrengen.

Als leden van de vereniging de NAW gegevens van de medeleden in hun eigen bestand opnemen voor huishoudelijk gebruik, is de AGV hierop niet van toepassing. Zij behandelen deze gegevens echter altijd vertrouwelijk.

De leden en donateurs hebben toestemming gegeven tot bovengenoemde verwerking van hun persoonsgegevens.

Mei 2018

Bestuur Koninklijk Erkende Muziekvereniging Crescendo

REPETITIETIJDEN.

Slagwerkgroep MiRitmo: Dinsdag 20:00 – 22:00 uur

Harmonie orkest: Woensdag 19:15 – 21:45 uur                                                          

ADRESGEGEVENS.

Muziekvereniging Crescendo
Locatie: ‘t Web
Nachtegaallaan 4
2665 EH Bleiswijk