ADRESGEGEVENS.

Muziekvereniging Crescendo 
Locatie: ‘t Web
Nachtegaallaan 4 
2665 EH Bleiswijk

Neem contact met ons op, info@crescendo-bleiswijk.nl

Het bestuur

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding. Er zitten bij voorkeur 5 personen in het bestuur. Naast de alom bekende posities van voorzitter, secretaris en penningmeester, hebben we ook algemene leden in het bestuur. Ook zijn er veel vrijwilligers actief in verschillende commissies.

 

Contact
info@crescendo-bleiswijk.nl (algemeen)
secretaris@crescendo-bleiswijk.nl (secretaris)
penningmeester@crescendo-bleiswijk.nl (penningmeester)

Muziekcommissie

De muziekcommissie zorgt er voor dat er bladmuziek op de lessenaar van de muzikanten staat. Zij verzorgt en beheert de muziek van de vereniging. Hierbij speelt de muziekcommissie in op de verschillende concerten die georganiseerd worden, bezetting van het orkest, wensen vanuit de muzikanten, reeds eerder gespeelde muziek, et cetera. Elk jaar ziet er weer anders uit door de wisseling van de te spelen muziek en verschillende concerten en optredens waar aan deelgenomen wordt.

De muziekcommisse bestaat onder andere uit de dirigent, een bibliothecaris en overige leden uit orkest, waarbij gestreefd wordt om een afspiegeling te vormen van het harmonie orkest. De inbreng van de leden is hierbij eveneens van groot belang voor de commissie.

Contact
muziekcommissie@crescendo-bleiswijk.nl

Jeugdcommissie

Deze commissie is er speciaal voor de jeugd van ‘Crescendo’. Onze muziekvereniging is binnen de gemeente Lansingerland de vereniging met de meeste jeugdleden op muziekgebied. Hier zijn wij natuurlijk erg trots op. Deze jeugd brengt uiteraard ook extra werk met zich mee voor het bestuur. Vanwaar er een jeugdcommissie in het leven is geroepen. Op deze manier kan er meer begeleiding aan jeugd op alle gebieden gegeven worden: vaker een aanspreekpunt, het regelen van examens, het regelen van concerten, contact met de docenten en muziekschool, ouderavonden, concerten, jeugdmiddagen, en zo nog meer jeugdactiviteiten.

Dit is de commissie met en voor de jeugd.

Contact
jeugdcommissie@crescendo-bleiswijk.nl

REPETITIETIJDEN.

Slagwerkgroep MiRitmo: Dinsdag 20:00 – 22:00 uur

Harmonie orkest: Woensdag 19:15 – 21:45 uur                                                          

ADRESGEGEVENS.

Muziekvereniging Crescendo
Locatie: ‘t Web
Nachtegaallaan 4
2665 EH Bleiswijk